Kontakt

RNDr. Jiří Materna, Ph.D.

Vystudoval jsem obor informatika na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde jsem také získal doktorát v oboru Umělá inteligence a počítačová lingvistika. Tématem mé disertační práce byl návrh modelu pravděpodobnostních sémantických rámců, který dostal název LDA-Frames. Již během studia jsem pracoval v několika IT firmách. Od roku 2008 jsem zaměstnán ve společnosti Seznam.cz, kde nyní zastávám pozici vedoucího výzkumného oddělení. Jsem zakladatel a spoluorganizátor konference o aplikacích strojového učení Machine Learning Prague. Mezi mé odborné zájmy patří strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, information retrieval, statistika a obecně řešení těžkých problémů z oblasti informatiky s aplikacemi v běžném životě.

E-mail: jiri@mlguru.cz

Twitter: @JiriMaterna

LinkedIn: JiriMaterna